MachMit: Beratung/Helpdesk der Flüchtlingshilfe Sprockhövel(Machmit: ናይ ስደተኛታት ሓገዝ ምኽርታት / ሓገዝ Sprockhövel)

Unterstützung im Asylverfahren, im Umgang mit Behörden, mit Jobcenteranträgen, bei Praktikums- und Arbeitssuche, bei Wohnungssuche usw. (ብጽግዕተኛ መስርሑ ሓገዝ, ብሓንሳብ ብምትሕግጋዝ, ብስራሕ ማእከል ምልክታታት, ምስ ክፍሊት ከምኡውን ምስ ስራሕ ምንዳይ, ምስ ቤት ምንዳይ ብሓንሳብ ወዘተ.)

MachMit
Mittelstr. 67, 45549 Sprockhövel

Bitte immer einen Termin mit Miriam (0176/205 215 75) oder Susanne (0177/215 75 31) machen!

ሰኑይ 15-16 ሰዓት (Jobcenteranträge)
ሰሉስ 12-14 ሰዓት
ረቡዕ 12-14 ሰዓት
ሓሙስ 12-14 ሰዓት

ዓርቢ 12-14 ሰዓት

 

 

Beratung im Asylverfahren(ብጽግዕተኛ ኣገባብ መስርሕ ውሽጢ ምዕዶ/ምኽሪ)

Medizinische Flüchtlingshilfe (ሕክምናዊ ሓገዝ ናይ ስደተኛታት ሓገዝ)

Die Flüchtlingsberatungsstelle Ennepe-Ruhr-Kreis mit Sitz in Hattingen ist eine nicht-religiöse und politisch unabhängige Beratungsstelle, die Flüchtlingen und ihren Familienangehörigen kostenlose und anonyme Beratung und Unterstützung in folgenden Bereichen bietet:

ኣብ ሃቲንገን ትርከብናይ ኤነፐ-ሩህር-ወረዳ ንስደተኛታት ምኽሪ ልግስሓንቲ ሃይማኖታዊት ዘይኮነት ከምኡ ድማ ፖለቲካጽልዋ ነጻ ዝኾነት ኣማኻሪትንስደተኛታትን ንኣባላት ስድራቤቶምን ብነጻን ብምስጢርን ምኽሪ ትልግስ ከምኡ‘ውን ኣብዘን ዝቕጽላ መዳያት ሓገዝ ትቕርብ:

 • Beratung und Information im Asylverfahren, bei aufenthalts- und ausländerrechtlichen Fragen, bei familiären Schwierigkeiten und bei Problemen mit Wohnung und Arbeit
 • Begleitung zu Behörden und Institutionen
 • Vermittlung und Weiterleitung zu anderen Beratungsstellen, RechtsanwältInnen, TherapeutInnen und ÄrztInnen
 • Informationen über das deutsche Bildungssystem, die Sozialgesetzgebung und die Rechtsordnung
 • Unterstützung bei der Orientierung innerhalb des Lebensumfeldes und bei der Entwicklung realistischer Ziele und Lebensentwürfe

ምልጋስ ምኽርን ሓበሬታን ብጉዳይ ኣገባብ ዑቕባብዛዕባ መቐመጢን ንሕጊ ወጻእተኛታት ዝምልከት ሕቶታትብዛዕባ ስድራዌታዊ ጸገምን ጸገማት ብዛዕባ ገዛን ስራሕንናብ ቤት ጽሕፈታትን ኢንስቱታትን ምስናይምስ ካልኦት ኣማኸርቲ ኣካላት ምርኻብን ናብኦም ምልኣኽንጠበቓታትሰብ ሙያ ቴራፒን ሓኻይምንሓበሬታ ብዛዕባ ስርዓት ትምህርቲ ኣብ ጀርመንማሕበራዊ ኣቀያይሳ ሕግን ሕጋዊ ስርዓትንኣብቲ መነባብሮ ምእዘና ንምሓዝን ንክትግበር ዝከኣል ዕላማን ናይ ህይወት ንድፍን ሓገዝ ምውሃብ

Offene Sprechstunden (ሰዓታት) (um einen Termin zu vereinbaren)(ቈጸራ ንምግባር ተሰማምዐ ምእንቲ)
ሰኑይ 14.00 - 16.00
ረቡዕ 11.00 - 12.00

ዓርቢ 11:00 - 12:00

ቦታ: Flüchtlingsberatung Ennepe-Ruhr-Kreis, Friedrichstr. 2, 45525 Hattingen

Beratung in den Sprachen (ብቋንቋታት ምዕዶ/ምኽሪ):
Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch

Mitarbeiterinnen (ሰራሕተኛታት):

Christina Albrecht (Montag, Mittwoch, Freitag: 09:00 - 14:00 Uhr)(ሰኑይ, ረቡዕ, ዓርቢ: 9:00 - 14:00)
Email: c.albrecht@mfh-bochum.de
Tel.: +49 (0)2324 9 21 55 30

Vera Macht (Montag, Mittwoch, Freitag: 09:00 - 14:00 Uhr)(ሰኑይ, ረቡዕ, ዓርቢ: 9:00 - 14:00)
E-Mail: v.macht@mfh-bochum.de
Tel.: +49 (0)2324 9 21 55 29
Mobil: +49 (0)176 24 80 66 17

Tel.: +49 (0)2324 3 44 60 17
Fax: +49 (0)2324 3 44 60 18
E-Mail:

ምንጪ: http://www.mfh-bochum.de/index.php/sozialdienst.html

 

Beratung zur Einschulung von Kindern und Jugendlichen(ቆልዑን መንእሰያትን ትምህርቲ ዝጅምሩሉ ምኽሪ ምልጋስን)

Kommunales Integrationszentrum (ዞባዊ ማእከል ምጽንባር)

Das Kommunale Integrationszentrum ist zuständig für die Schulempfehlung von neuzugewanderten Kindern und Jugendlichen.

እቲ ዞባዊ ማእከል ምጽንባር ሓደሽቲ ንዝመጹ ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ ምንታይ ዓይነት ቤት ትምህርቲ ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ ሓሳብ ንምውሃብ ሓላፍነት ኣለዎ

Hauptstraße 92, 58332 Schwelm
Tel.: 02336 / 932083
E-Mail: ki@en-kreis.de

 

Beratung zu Integrations- und Arbeitsthemen(ስለ ምውህሃድ ከምኡውን ናይ ስራሕ ርእስታት ምዕዶ/ምኽሪ)

Die Flüchtlingsberatung der AWO EN für die Städte Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm und Sprockhövel berät bei Fragen der Integration und Arbeitsfindung.

እቲ ንስደተኛታት ምኽሪ ዝልግስ ናይ ከተማታት ኤነፐታል፣ ጌቨልስበርግ፣ ሽቬልምን ሽፕሮክሆፈልን AWO EN

ብዛዕባ ሕቶታት ምጽንባርን ስራሕ ምርካብን የማኽር እዩ። 

Ansprechperson Soziales (ማሕበራዊ ዝቃዶ): Peggy Gergely

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag 10:00 Uhr - 12:00 Uhr, Dienstag 14:00 Uhr - 16:00 Uhr und nach Vereinbarung

ናይ ስራሕ ሰዓታት: ሰኑይ ከምኡውን ሓሙስ 10 00 - 12:00, ሰሉስ 14:00 - 16:00 ከምኡውን ብቈጸራ

Ort: Mühlenstraße 5, 58285 Gevelsberg

Tel.: +49 (0)2332/6649783
Fax: +49 (0)2332/7596996

E-Mail: fluechtlingsberatung@awo-en.de

 

Ansprechperson Arbeitsmarktintegration: Rita Nachtigall

Öffnungszeiten: 

Ort: Talstraße 8, 45525 Hattingen

Projekt Zukunft Plus

Mobil: +49 (0)152/06555226
Tel.: +49 2324/38093060

E-Mail: Bleiberecht-hattingen@awo-en.de

 

Jugendmigrationsdienst (ናይ መናእሰይ ፍልሰት ኣገልግሎት)

Öffnungszeiten: Montag von 14:00 - 17:00 Uhr und Mittwoch von 13:00 - 15:00 Uhr

ሞያዊ ሰዓት ምስ ሰኑይ ክሳብ 14:00 ክሳብ 17:00 ከምኡውን ረቡዕ ካብ 13 00 ሰዓት ክሳብ 15 00 ሰዓት

Ort: Bürgerzentrum Holschentor, Talstraße 8, 45525 Hattingen

Tel.: 02324 380 93062

Mobil.: 0170 3340 187

Ansprechpersonen (ዝርክብ ሰባት)

Sabine Görke-Becker
Tel.: 0 23 32 / 55 56 52
Mobil: 01 51 / 16 16 23 24
jmd@awo-en.de

Larissa Boguta
Tel.: 0 23 32 / 55 56 51
Mobil: 01 70 / 3 34 01 87
jmd-gevelsberg@awo-en.de

Marina Böhm
Tel.: 0 23 32 / 55 56 53
Mobil: 01 51 / 16 16 23 22
jmd-suedkreis@awo-en.de

 

Psychosoziales Zentrum der Diakonie Mark-Ruhr(Diakonie Mark- Ruhr ናይ ስነ ማእከል

Das Psychosoziale Zentrum der Diakonie Mark-Ruhr ist eine Anlaufstelle für Menschen, die aus ihrer Heimat geflohen sind und sich in Hagen und Umgebung aufhalten.
ማእከል ማሕበራዊ ቅሳነት ናይ ዲያኮኒ ማርክ-ሩህር ነቶም ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ኣብ ሃገንን ከባቢኡን ዝቕመጡ ሰባት ዝቕበል ኣካል እዩ

Zu unseren Aufgaben gehören die psychosoziale Beratung, d.h. Beratung in Fragen des Asylverfahrens, des Aufenthaltes, sowie in sozialen und persönlichen Angelegenheiten, wie z.B. Hilfe bei der Suche nach Schulen, Kindergartenplätzen, Ärzten usw. Wir bieten zudem Unterstützung im Umgang mit Behörden und anderen alltäglichen Fragestellungen. Für eine große Anzahl an Sprachen stehen geschulte Sprach- und Kulturmittler zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wir psychotherapeutische Gespräche für die besonders psychisch belasteten Menschen an.
እቲ ናትና ኣገልግሎት ልግሲ ምኽሪ ብዛዕባ ማሕበራዊ ቅሳነት የካትት እዩንጉዳይ ኣገባብ ዑቕባጉዳይ መንበሪከምኡ ድማ ማሕበራዊን ውልቃዊን ጉዳያት ንዝምልከሕቶታት ምኽሪ ምልጋስንምሳለ ቤት ትምህርቲመዋእለ ሕጻናትሓኻይም ክድለዩ ከለው ወ.ዘ.ተ.። ከምኡውን ምስ ቤት ጽሕፈታት ዝህልወኩም ርክባትን ካልኦት ዕለታዊ ዝኾሕቶታትን ሓገዝ ንቕርብ ኢናንብዙሓት ቋንቋታት ብቋንቋን ማሕበራዊን ዝተመሃሩ ተርጎምቲ ኣለዉናካብዚ ሓሊፍና እውን ብፍላይ ናይ ስነኣእምሮ ጭንቀት ንዘለዎም ሰባት ናይ ስነኣእምሮኣዊ ዝርርብ ንህብ።

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ሰራሕተኛታት)

Heinz Köhler (Dipl.-Sozialarbeiter)
Tel.: 02331/ 30646 - 2044
E-Mail: heinz.koehler@diakonie-mark-ruhr.de
Offene Sprechstunde: Montag bis Donnerstag von 9:00-12:00 Uhr (ከፉት ሰዓት:ካብ ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ ካብ 9 00 ክሳብ 12 00)
 
Ruth Flügge (Dipl.-Psychologin)
Tel.: 02331/ 30646 - 2047
E-Mail: ruth.fluegge@diakonie-online.org
Termine nach Vereinbarung
 
Soumia Moussa (Dipl.-Psychologin)
Tel.: 02331/ 30646 - 2041
E-Mail: soumia.moussa@diakonie-mark-ruhr.de
Termine nach Vereinbarung

 
Maria Fix (Psychologist)
Tel.: 02331 30646-2045
E-Mail: maria.fix@
diakonie-mark-ruhr.de
Termine nach Vereinbarung
 
 
Anschrift
Bergstraße 121
58095 Hagen
 
 
 

Beratung mit Aufenthaltserlaubnis(ልግሲ ምኽሪ ነቶም መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም)

Beratung für Integration und Migration (ምኽሪ ንምጽንባርን ኢሚግሬሽንን)

Sie können sich beraten lassen:

በዚ ዝቕጽል ምኽሪ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም:

 • bei Zuwanderungs- und Aufenthaltsstatusfragen, 
 • ብዛዕባ ሕቶታት ስደትን ደረጃ መንበሪ ፍቓድን፣
 •  bei Fragen zur Lebensgestaltung im neuen Umfeld, 
 • ኣብ ሓዲሽ ኣከባቢ ንህይወትካ ናይ ምትኽኻል ሕቶ፣
 • bei Fragen zur Sicherung des Lebensunterhaltes,  
 • ንመነባብሮኻ እቶት ንምርግጋጽ ዝምልከት ሕቶ፣
 • bei der Eingliederung in Arbeit und Beruf, 
 • ኣብ ስራሕን ሙያን ንምእታው ዝምልከት ሕቶ፣
 • bei sozialrechtlichen Fragen, bei psycho-sozialen Problemen 
 • ንሕቶታት ማሕበራዊ ሕጊ ዝምልከት፣ ጸገማት ኣብ ማሕበራዊ ቅሳነት

Ort (ቦታ): Caritas Hattingen, Bahnhofstr. 23, 45525 Hattingen

Ansprechperson (ርኸቡ): Werner Buhl-Pompös

Tel.: +49 (0)2324 5699023
Fax: +49 (0)2324 5699019

E-Mail: migration@caritas-hattingen.de

 

Rückkehrberatung(ልግሲ ምኽሪ ናይ ምምላስ)

Die Caritas bietet Informationen und Hilfe bezüglich der Rückkehrberatung von Flüchtlingen an.

ናይ ስደተኛታት ንሃገሮም ላስ ብዝምልከትካሪታስ ሓበሬታን ሓገዝን ትቕርብ እያ

 

Caritas Essen e.V

Raphaelswerk e.V.
Niederstr.12-16
4514 Essen

Sprechzeiten nur mit vorheriger telefonischer Vereinbarung (ናይ ቤት-ጽሕፈት ሰዓት ምስ ቀደመ ስነ-ተለፎን ምትእስሳር ብሓንሳብ ጥራይ)

MitarbeiterInnen (ሰራሕተኛታት):

Martina Lüdeke
0201-32003-51 / 0201-3200-351
m.luedeke@caritas-e.de

Nadine Butterbach
0201-32003-0 / 0201-3200-354
n.butterbach@caritas-e.de
 
 
 
Caritas Dortmund
 
Osterlandwehr 12-14
44145 Dortmund
0231/861080-19
 
Sprechzeiten nur mit vorheriger telefonischer Vereinbarung (ናይ ቤት-ጽሕፈት ሰዓት ምስ ቀደመ ስነ-ተለፎን ምትእስሳር ብሓንሳብ ጥራይ)
 

MitarbeiterInnen (ሰራሕተኛታት):

Christoph Gehrmann
christoph.gehrmann@caritas-dortmund.de

Christine Baumann
christine.baumann@caritas-dortmund.de
 
 
Caritas Wuppertal

Hünefeldstraße 54a
42285 Wuppertal
0202 / 28 05 20
E-Mail: int.zentrum@caritas-wsg.de

Mitarbeiterin (ሰራሕተኛታት):

Anita Dabrowski

Tel.: 0202/28 05 02

Fax.: 0202/28 05 2-10/-06

E-Mail: anita.dabrowski@caritas-wsg.de 

 

 

Der Fachdienst Migration und Integration der Diakonie Mark-Ruhr

Dort finden Sie:

- das Projekt "Zukunft Plus" zur Integration von Geflüchteten in Arbeitsmarkt und Ausbildung (für EN-Südkreis)

- die Regionale Flüchtlingsberatung (für Schwelm)

- die Migrationsberatung für Geflüchtete (für Schwelm)

- die Integrationsagentur (für den EN-Südkreis)

 

Ort:

Kaiserstr. 55

58332 Schwelm

Tel:     02336-4086996

Mobil:   0170-3355886

Mail: sandro.dimaggio@diakonie-mark-ruhr.de

Internet : http://www.diakonie-mark-ruhr.de/soziale-dienste/migration-und-flucht/zuwanderungsberatung-hagen/ueber-uns/