Baro Jarmal

Kaalmada qaxootiga Sprockhövel waxay ku talineysaa ka qaybgalka koorsada Jarmalka, tusaale ahaan, VHS Ennepe-Ruhr Koonfurta (xarunta waxbarashada dadka waaweyn) ama  VHS Hattingen. Koorsooyinka waxaa ku jira kharash yar.

Kooraskee ayaa ii wanaagsan? Loogu talagalay imtixaanka u dejinta jarmalka

Xaashida warbixinta ee koorsada isdhexgalka

Koorsooyinka jarmalka ee iskaa wax u qabso

Niedersprockhövel

 • Heerka A.2.1, Isniinta: 16:30 Saac-18:00 Saac, Eickerstraße 23, 45549 Sprockhövel
 • Heerka A.1.2, Salaasada: 15:30 Saac-17:00 Saac, Hauptstraße 44, 45549 Sprockhövel
 • Lektürekurs, Heerka A2, Arbacada: 16:30 Saac-18:00 Saac,Von-Galen-Str.7, 45549 Sprockhövel
 • Konversationskurs, Khamiis: 17:00 Saac-18:00 Saac, Perthes-Ring 18, 45549 Sprockhövel

Sprockhövel-Haßlinghausen

 • Heerka A.1.1, Isniinta: 10:30 Saac - 12:00 Saac, Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel (haweenka qaba ilmaha)
 • Heerka A.1.2, Isniinta: 16:30 Saac - 18:00 Saac, Gevelsberger Straße 13, 45549 Sprockhövel
 • Heerka C.1.1, Isniinta: 18:00 Saac - 20:00 Saac, Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel
 • Heerka B.1.2, Isniinta: 18:30 Saac - 20:00 Saac, Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel
 • Heerka A.2.2, Salaasada: 10:00 Saac - 11:30 Saac, Mittelstraße 67. 45549 Sprockhövel
 • Heerka B.1.1, Salaasada: 18:15 Saac - 19:45 Saac, Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel
 • Heerka A.1.1, Arbacada: 10:30 Saac - 12:00 Saac, Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel (haweenka qaba ilmaha)
 • Heerka A.1.1, Arbacada: 14:00 Saac - 15:30 Saac, Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel
 • Heerka A.1.2, Arbacada: 16:30 Saac - 18:00 Saac, Gevelsberger Straße 13, 45549 Sprockhövel
 • Heerka B.2.1, Arbacada: 17:45 Saac - 19:15 Saac, Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel
 • Heerka B.1.2, Arbacada: 18:30 Saac - 20:00 Saac, Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel
 • Alphabetisierung, Khamiis: 10:00 Saac - 11:30 Saac, Gevelsberger Straße 13, 45549 Sprockhövel
 • Heerka A.2.2, Khamiis: 10:00 Saac - 11:30 Saac, Mittelstraße 67. 45549 Sprockhövel (für Frauen mit Baby)
 • Lektüre-und Konversationskurs, Khamiis: 17:30 Saac - 19:00 Saac, Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel
 • Alphabetisierung, Jimcaha: 10:00 Saac - 11:30 Saac, Gevelsberger Straße 13, 45549 Sprockhövel
 • Heerka A.1.1, Jimcaha: 14:00 Saac - 15:30 Saac, Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel
 • Heerka C.1.1, Jimcaha: 17:30 Saac - 19:30 Saac, Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

 

Arabisch lernen

Arabisch für Erwachsene

Axadaha, 17:00-18:30 Saac, Heidestr. 3

 

English lernen

Englisch

Salaasada, 16:00 Saac-17:00 Saac, (Caruurta laga bilaabo 8 ilaa 12 sano), Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

Salaasada, 17:00 Saac-18:30 Saac, (Bartaha gudaha) Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

Khamiista, 16:00 Saac-17:30 Saac, (Bartaha gudaha) Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

Khamiista, 18:00 Saac-19:30 Saac,(Intermediate) Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

 

Türkisch lernen

Türkish für Erwachsene

Khamiista, 19:30-21:15 Saac, MachMit-Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

 

Mathematik lernen

Mathematik für Erwachsene

Arbacada: 18:15-19:45 Uhr, MachMit, Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

Arbacada: 20:00-21:30 Uhr, Heidestraße 3, 45549 Sprockhövel

 

PC lernen

PC für Erwachsene

Arbacada: 19:30-21:00 Saac, Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel