Baro Jarmal

Kaalmada qaxootiga Sprockhövel waxay ku talineysaa ka qaybgalka koorsada Jarmalka, tusaale ahaan, VHS Ennepe-Ruhr Koonfurta (xarunta waxbarashada dadka waaweyn) ama  VHS Hattingen. Koorsooyinka waxaa ku jira kharash yar.

Kooraskee ayaa ii wanaagsan? Loogu talagalay imtixaanka u dejinta jarmalka

Xaashida warbixinta ee koorsada isdhexgalka

Koorsooyinka jarmalka ee iskaa wax u qabso

Sprockhövel-Haßlinghausen

 • Heerka A.1.1, Isniinta: 10:30 a.m. illaa 12:00 p.m., Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel (loogu talagalay dumarka leh dhallaanka)
 • Heerka A.1.2, Isniinta: 4 p.m. illaa 6 p.m., Gevelsberger Str 13, 45549 Sprockhövel
 • Heerka B.1.1, Talaadada: 10.00-11.30 a.m., Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel
 • Heerka A.1.1, Arbacada: 10:30 a.m. illaa 12:00 p.m., Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel (loogu talagalay dumarka leh dhallaanka)
 • Heerka A.1.2, Arbacada: 4 p.m. - 6 p.m., Gevelsberger Straße 13, 45549 Sprockhövel
 • Wax-qorista / A1, Khamiista: 10: 00-11: 30 a.m., Gevelsberger Straße 13, 45549 Sprockhövel
 • Heerka B.1.1, Khamiista: 10.00-11.30 a.m., Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel
 • Suugaanta / A1, Jimcaha: 10: 00-11: 30 a.m., Gevelsberger Straße 13, 45549 Sprockhövel

Koorsooyinka khadka tooska ah ee khadka tooska ah ee loo maro shirka fiidiyaha

 • Heerka C.1, Isniinta: 7:00 p.m. illaa 8:30 p.m.
 • Heerka B.2.1, Isniinta: 6.30 pm-8 pm
 • Heerka B.1.1, Talaado: 4:00 p.m. - 5:30 p.m.
 • Heerka A2.2., Talaado: 6:00 p.m. illaa 7:30 p.m.
 • Heerka B.2.2, Talaado: 6:15 pm-7: 45 pm
 • Heerka B.2.2, Arbacada: 6:15 pm-7: 45 pm
 • Heerka B.2.1, Arbacada: 6.30 p.m. illaa 8 p.m.
 • Heerka B.1.1, Khamiis: 4:00 p.m. - 5:30 p.m.
 • Heerka C.1 Koorsada wada hadalka, Arbacada: 09:30 a.m.-10: 30 a.m.
 • Heerka C.1, Jimce: 6:00 p.m.-7: 30 p.m.

Niedersprockhövel - Corona dartiis awgeed, hadda ma jiraan koorsooyin fasallo ah oo ku yaal Niedersprockhövel!

 • Heerka A.2.1, Isniinta: 4.30 pm - 6 pm, Eickerstraße 23, 45549 Sprockhövel
 • Heerka A.2.2, Talaado: 3:30 p.m. ilaa 5:00 p.m., Hauptstraße 44, 45549 Sprockhövel
 • Koorsada akhriska, heerka A2, Arbacada: 4:30 p.m. illaa 6:00 p.m., Von-Galen-Str. 7, 45549 Sprockhövel
 • Koorsada wadahadalka, Khamiista: 5 p.m. - 6 p.m., Perthes-Ring 18, 45549 Sprockhövel

Arabisch lernen

Arabisch für Erwachsene

Carabi dadka waaweyn

Sabti, 11 a.m. - 1 p.m., Mittelstr. 67, 45549 Sprockhövel

 

English lernen

Englisch

Salaasada, 16:00 Saac-17:00 Saac, (Caruurta laga bilaabo 8 ilaa 12 sano), Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

Salaasada, 17:00 Saac-18:30 Saac, (Bartaha gudaha) Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

Khamiista, 16:00 Saac-17:30 Saac, (Bartaha gudaha) Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

Khamiista, 18:00 Saac-19:30 Saac,(Intermediate) Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

 

Türkisch lernen

Türkish für Erwachsene

Khamiista, 19:30-21:15 Saac, MachMit-Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

 

Mathematik lernen

Mathematik für Erwachsene

Arbacada: 18:15-19:45 Uhr, MachMit, Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

Arbacada: 20:00-21:30 Uhr, Heidestraße 3, 45549 Sprockhövel

 

PC lernen

PC für Erwachsene

Arbacada: 19:30-21:00 Saac, Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel