Aplikacione dhe Linke për Orientim / Fillim

Ankommen (Arritja në) NRW: Android | Web

Ankommen ( Arritja): Android | iOS | Windows

Deutschland - Erste Informationen für Flüchtlinge(Gjermani - Informacioni i parë për Refugjatët): AndroidiOS

Willkommen in Deutschland - Wegweisung für muslimische Migranten zu einem gelingenden Miteinander in Deutschland (arabisch, deutsch, englisch)( Mirësevini  Gjermani - Udhëzime për emigrantët myslimanë për një bashkëpunim  suksesshëm  Gjermani (arabishtgjermanishtanglisht)

Young Refugees NRW  (Refugjatët e rinj  NRW): Android

 

Fjalor me ilustrime

ARD Bilder- und Audiowörterbuch (ARD fjalor me ilustrime dhe audio)

Babadada (Bildwörterbuch) (Babadada (fjalor me ilustrime)

Bilder für den Zahnarztbesuch (Ilustrime për vizitë tek dentisti)

Findefix (Bildwörterbuch)(fjalor me ilustrime)Deutsch, Englisch, Arabisch | Deutsch, Englisch, Kurdisch | Deutsch, Englisch, Farsi (GjermanishtAnglishtArabisht. | GjermanishtAnglishtKurdisht | GjermanishtAnglisht, Farsi )

Dings - Zeigewörterbuch (Objekte – Fjalor me figura): PDF

Icoons (Zeigewörterbuch mit 1200 Wörtern)(Ikona (fjalor me figura me 1200 fjalë): Android | iOS

 

Aplikacione dhe Linke për të filluar me gjuhën gjermane

Deutsch für Flüchtlinge (Gjermanisht për refugjatët): Android

DW - Erste Schritte Deutsch (Hapat e pa në gjuhën gjermane)

Einstieg Deutsch: Ich will Deutsch lernen: Android | iOS (Fillimi në gjuhën gjermaneUnë dëshiroj të mësoj gjermanisht

Arbeitsheft zum Deutschlernen der Flüchtlingshilfe München (Arabisch, Dari, Englisch, Farsi, Französisch, Paschtu, Somali, Tigrinisch, Urdu)(Manual r të mësuar gjermanisht për refugjatët në Mynih (arabishtdarianglishtfarsifrëngjishtpashtosomalishttigrinurdu)

Langenscheidt Deutschwörterbuch online (z.B. für Arabisch, Englisch, Griechisch, Persisch, Türkisch, ...)(Langenscheidt fjalor gjermanisht online (për shembullarabishtanglishtgreqishtpersishtturqisht, ...)

Learn German for Refugees (Të mësosh gjermanisht për Refugjatët): Android | iOS

Lingua TV - Deutschkurse für Flüchtlinge (Lingua TV - Kurse gjermane për Refugjatët)

(Për më shumë mundësi për të mësuar dhe praktikuar intensivisht gjuhën gjermane online, e gjeni ju këtë poshtë linkut tonë Deutschkursliste.