İş

Almanya'da çalışmak - İşçilerin Hak ve Mükellefiyetleri ile İlgili Önemli İlk Bilgiler

DGB_Asmanlık - Almanya'da Çalışmak - Önemli Şartlar ve Haklar_Feb 2016

İş Arama İçin Faydalı Linklerin Listesi

Mesleki Yönelim: Ebeveynler İçin Bilgiler

 

Oturma Müsaadesi ile Bir İşte Çalışmak

Başvurusu kabul edilmiş mülteciler ile iltica başvurusu yapmış ve Federal Daire tarafından olumlu cevap almış olanlar (Oturma Müsaadesi), sınırlama olmaksızın çalışabilirler.

Bundan istisna olarak, sınır dışı edilmeleri yasaklanan kişiler: Bildirgede kişinin sınır dışı edilişine yasak konulduysa yabancılar Dairesi çalışma iznini farklı şekilde vermektedirler.

Onaylı İkamet veya Müsamaha Statüsü ile Çalışmak

Onaylı İkamet ve Müsamaha Statüsü'ne sahip kişiler üç ay sonra istihdam iznini alabilirler. Üç aylık süre iltica başvurusunun yapıldığı gün ve Onaylı İkamet belgesinin çıkartılmasıyla başlar.

Bunun için yabancılar dairesinden istihdamlı olarak faaliyette bulunmaya ilişkin izin belgesi almalısınız. Bu iznin verilip verilmemesi ile ilgili karar ilgili Yabancılar Dairesinin kanaatine bırakılmıştır. Ayrıca bölgedeki İş Ajansı'nın oluru da gerekmektedir. Normalde Yabancılar Dairesinin bu oluru İş Ajansı'ndan kendisi alır, iş arayan kişi bu oluru kendisi alması lazım değildir. Almanya'da dört yıl ikamet ettikten sonra İş Ajansı'ndan bu olurun alınmasına artık gerek yoktur.

İş Ajansı'nın kişinin işe başlayabilmesi için olurunu verip vermemesi iki kritere dayanır: İş Pazarı İncelemesi ve Öncelik İncelemesine. İş Pazarı İncelemesi kişinin çalışmak istediği işyerindeki çalışma koşullarıyla ilgilidir ve getireceği gelir ve çalışma saatlerinin incelenmesidir. Böylece onaylı ikamet veya müsamaha statüsüne sahip kişiler ve sınırsız çalışma müsaadesine sahip olan kişiler için iş pazarında aynı koşulların geçerli olması sağlanmaktadır. Öncelik İncelemesinde ise, sözkonusu işyerinde, iş pazarına girişleri sınırlı olmayan ve iş arıyor gözüken kişilerin istihdamı mümkün olup olmadığına bakılır. Almanya'da 15 ay ikamet ettikten sonra bu öncelik incelemesi kaldırılır. Bizim bölgemizde öncelik incelemesi kaldırılmıştır.

Süresi sınırlı iş veya kiralı işçilik şekli yukarıda anılan kişiler için ancak Almanya'da dört yıl ikamet etmelerinden sonra mümkündür.

Çalışarak elde edilen gelir İltica Başvurusu Yapanlara Yardım Kanunu'na göre sözkonusu kişilere tahsis edilen yardımlarla mahsup edilir. Bu konuda daha fazla bilgi bölgedeki ilgili Sosyal Yardım Dairesi'nden alınabilir.

Onaylı İkamet ve Müsamaha Statüsü'ne sahip kişiler bölgenin ilgili İş Ajansı'nda iş arayan olarak kaydolabilirler.

Müsamaha statüsüne sahip kişiler kimlikleri veya vatandaşlıklarıyla ilgili yanlış veya yetersiz bilgi verdilerse kendilerine istihdamlı olarak faaliyette bulunmaya ilişkin izin belgesi verilmemektedir.

 

Quelle: http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-node.html

 

Çıraklık Eğitimi

Çift Yönlü Mesleki Eğitim

Almanya'da meslek öğrenmek için özel bir şekil vardır: Çift Yönlü Mesleki Eğitim. Bu eğitim şeklinde bir meslek okulunda öğrenilmek istenen mesleğin teorik eğitm kısmı tamamlanır. Meslek Okulu'na paralel olarak öğrenilen  iş ile alakalı faaliyet gösteren bir firmada o işin pratiğini yapılır. Böylece iş dünyasına adım atılmadan önce o işle alkalı teorik ve pratik gereksinimler maksimum düzeyde karşılanmaya çalışılır.

Çift Yönlü Mesleki Eğitimi pratik çalışma ve dolayısıyla pratik öğrenme yoğunlukludur. Bu eğitim çoğunlukla iki ila üç buçuk yıl arası sürmekte ve iki aşamadan oluşmaktadır: Meslek Öğrenici her hafta bir veya iki gün ya da daha uzun süre meslek okulunda eğitim alır. Okulda meslek öğretmenleri tarafından öğrenilen mesleğin teorik bilgileri aktarılır. Okul haricindeki zamanlarda ise firmada bulunulmalı ve okulda öğrenilen teorik bilgilerin yanında pratik tecrübe kazanılmalıdır. Bununla birlikte, bu süre zarfında, çıraklık eğitimi yapılan firma ayrıntılı olarak tanınır. Bu vesile ile çıraklık eğitimi sonunda eğitim alınan firmada devam edilip edilmeyeceğiyle alakalı karar verilebilir.

Çift Yönlü Mesleki Eğitimi sırasında çalışılan firmadan aylık ücret alınır.

 

Teori Ağırlıklı Meslek Eğitimi

Diğer bir eğitim şeklinde ise Çift Yönlü Mesleki Eğitimi'nden farklı olarak şirkette daha az zaman geçirilir. Teori ve pratik kendine has meslek ihtisas okullarında veya meslek kolejlerinde öğrenilir. Teorik eğitim belli aralıklarla işletmelerde ya da sosyal kuruluşlarda bulunup uygulanmalı ve pratil kazanılmalıdır. Bu eğitim şekli örneğin hasta bakımı, sanat ve tasarımcılık ile ilgili ve ticari ve teknik alanlarda da yer almaktadır.

Teori Ağırlıklı Meslek Eğitimi normal şartlar altında bir ila üç sene arası sürer. Kişi devlet bağlı ya da özel meslek okullarında bu eğitmi alabilir. Özel meslek okullarında eğitimi ücreti şahıslar tarafından ödenmelidir. Teori Ağırlıklı Meslek Eğitim sırasında herhangi bir ücret ödenmez. Bu durumun tek istisnası sağlık sekterüdür. Ağırlıklı olarak pratik tecrübe gerektiğinden dolayı bu alanda eğitim alan kişilere belli miktarda ödeme yapılır.

Eğitim Entegrasyonlu Çift Yönlü Çalışma

Meslek eğitimini entegre eden ikili eğitim sistemi yüksekokul eğitiminin özel bir şeklidir. Yüksekokulda veya bir meslek akademisinde görülen üniversite eğitimini şirketteki meslekî eğitimle birleştirmektedir. Bu eğitimin sonunda iki ayrı mezuniyete sahip olunur: Bir mezuniyet yüksekokuldan ve bir mezuniyet de işletmeden. Bu tür yüksekokul öğretimleri en çok ticarî ve teknik alanlarda sunulmaktadır; İktisat bilimleri, makine mühendisliği veya bilişim gibi alnlarda.

Eğitim Entegrasyonlu Çift Yönlü Çalışma genelde üç ile beş yıl arası sürmektedir. Bunun içerisinde üniversite eğitimi için yeterince zaman kalması amacıyla çok kez meslekî eğitim iki seneye kısaltılmış oluy. Bu tür yüksekokul eğitimine kabul edilebilmek için Alman yüksekokullarına giriş yapma hakkına sahip olunmalıdır. Bunun için ilk başta size pratik aşamalarda eğitim verecek olan bir şirkete başvurulur. Buna müteakip şirketin birlikte çalıştığı yüksekokula kayıt yaptırılır.

Kaynak ve daha fazla bilgi: http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/ausbildung-lernen/ausbildung/ausbildung-in-deutschland-was-ist-das#ausbildungsorientiertes-duales-studium

 

Operasyonel Giriş Yeterliliği (EQ)

Vasıflandırma Çalışması (EQ) eğitim ve işe yol açan, elverişli bir imkandır.

İşletme bazlı Vasıflandırma Çalışması (EQ) işletmelerde yapılan en az 6 ve en fazla 12 ay süren uzun süreli staj şeklinde bir teşvik programıdır. Staj teklif eden şirket staj bittiğinde stajyeri meslek eğitimine devralmayı amaçlamalıdır.

EQ bu açıdan ilerki meslekte icra edilecek faaliyetlerin temelini atmak içindir. Bu esaslar meslek eğitimi ile elde edinilen tanınmış mesleklerle uyumludur. EQ katılımcısına meslekî eğitiminin birinci yılında içerikler tanıtılır.

 

Hedef gruplar:

 • Meslek eğitimi için başvuru yapıp 30 Eylül'e kadar meslek eğtimi yapacak yer bulamayanlar
 • Meslek eğitimi için yer arayan ama henüz meslek eğitimi için gerekli vasıflandırmaya sahip olmayan
 • Öğrenme engellileri ve sosyal açıdan mağdur olup meslek eğitimi yeri arayanlar
 • 25 yaşından büyük olup başvuranlar ve (meslek) yüksekokulu yeterliğine sahip olanlar sadece gerekçeli ve istisnaî durumlarda bu teşvik programına katılabilirler
 • Tam zamanlı okula gitme zorunluluğu olan gençler bu teşvik programına katılamazlar

Başlangıç:

Sözkonusu teşvik programı en erken  1 Ekim tarihinde başlar.
(Daha önceki yıllarda okuldan ayrılmış olan) "eski başvuranlar", öğrenme engelliler veya sosyal açıdan mağdur olanlar veya tam olarak eğitim alacak kadar olgun olmayan ve çok genç olanların normal tarihten önce de başlama imkanı bulunmaktadır.

Finansman ve Yükümlülükler:


EQ Programının yapılmasına ilişkin işletme ve katılımcı arasında sözleşme yapılır. Ticaret Odası (IHK) bu sözleşmeyi inceler ve kaydeder. Ticaret Odası Kurumu EQ Programına refakat eder ve bitiminde sertifika verir.

Talep üzere işletme İş Ajansı'ndan aylık 231 Euro (net) artı 116 Euro (sosyal sigorta primlerinin toplamı için) maddi yardım alır. Şirket 231 Euro miktarındaki parayı ücret olarak meslek öğrenicisine iletir - bu paraya şirket tarafından istenilen miktarda ilave yapılabilir. 116 Euro miktarındaki para emeklilik sigortasına gider. Vasıflandırma Çalışması programına katılanlar için yasal asgari ücret geçerli değildir.

 

Üniversite Eğitimi

Genel olarak mülteciler Alman yüksekokulunda okuyabilirler, özellikle mülteci statüleri kabul edildiyse, ama bu Onaylı İkamet veya Müsamaha Statüsü ile de mümkündür. Üniversite eğitimine başlarken ve kabul işlemlerinde mülteciler diğer uluslararası başvuranlarla aynı konumdalar.

Bunun için üniversiteye giriş yapma hakkı ve yeterince dil bilgisine sahip olunması gerekmektedir. Alman yüksekokullarındaki öğretim dili çoğunlukla Almacadır. İngilizce olarak verilen kurslar ve ana bilim dalları da vardır, bunlar öncellikle yüksek lisans (Master) programlarıdır. Ana bilim dalına göre icabında ilaveten bazı yeterlilikler kazanılması gerekmektedir veya ilave dokümanlar ibraz edilmelidir, örneğin motivasyon yazısı.

Üniversite eğitimi ile ilgili, önkuşulları, finansman imkanları, danışmanlık hizmetleri gibi diğer bilgileri burada bulabilirsiniz: https://www.study-in.de/de/refugees/ veya www.refugee-students-service.nrw.de

 

Kaynak: https://www.study-in.de/de/refugees/studieren/

 

Gönüllü Staj

Gönüllü olarak staj yapmak şirket/teşkilatlar hakkında bilgi edinmek ve belli mesleklerin çalışma koşullarını ve yapılan işleri tanımak ve ilk meslekî deneyimi kazanmak için iyi bir fırsattır. Böylece stajyerler genelde, edindikleri veya edinecekleri yeterliliklerini bir şirket/teşkilatta pratik uygumasını yapmak suretiyle gelecekte bir meslekte çalışmaya, meslek eğitimi almaya veya universite okumaya hazırlık amacıyla derinleştirmek isteyen kişilerldir.

Mesleki bilgi edinmek veya başka mesleğe yönelmek amacıyla gönüllü olarak staj yapabilmek için yabancılar dairesinden izin alınmalıdır. Mesleki bilgi edinmek veya başka mesleğe yönelmek amacıyla yapılan bir staj asgari ücrete tabi değildir ve en fazla 3 ay sürebilir.

Gönüllü staj en az 3 ay Almanya'da ikamet ettikten sonra yapılabilir. Staj şartları, örneğin çalışma ve istirahat saatleriyle ilgili olarak yasal mevzuatla uyumlu olmalıdır.

Stajdan ayırtedilmesi gereken bir de müşahede (hospitasyon) şeklindeki öğrenim vardır. Müşahedede bir şirket/teşkilatta bir nevi misafir olarak yapılan çalışmaları incelemesidir. Müşahede için yabancılar dairesinden izin alınmasına gerek yoktur.

 

Yurtdışında Edinilen Meslekî Yeterliklerin Almanya Tarafından Tanınması

Yurtdışında edinilen meslekî yeterliliklerin tanınması. Almanya'da bazı "yönetmeliklerle düzenlenen" meslekler vardır. Yönetmeliğe bağlı bir meslek, ilgili kişinin devletin belirlemiş olduğu usüle göre yürütülen bir kabul süreci tamamlanmadan ve meslekî yeterliliğiniz kabul edilmeden icrası mümkün olmayan bir meslek anlamındadır. Almanya'da mesela sağlık ve eğitim sektöründe (örneğin doktor, hasta bakıcı veya eğitimci gibi) meslekler yönetmeliğe bağlı mesleklerdir. Ayrıca bazı mesleklerde özel düzenlemeler geçerlidir.

Daha fazla bilgi almak, telefonla danışmak için aşağıdaki linke tıklanabilir:

 http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/Hintergrundinformationen/hintergrundinformationen-node.html;jsessionid=D173471E9A68633F07F0EA5ADBCE3D61.1_cid368

Memleketinizde bir meslek mi öğrendiniz veya üniversite mi okudunuz?

Sahip olduğunuz bu yeterlilik Almanya'da iş bulurken önemli olabilir. "Diplomalarınızın Almanya'da kabul olması (Anerkennung in Deutschland)" isimli uygulama bu konuda bilgi ve yön vericidir. Android, iOS ve Windows-Phone

 

Meslek Diplomalarının Almanya'da Kabul Edilmesi Konusuna İlişkin Ennepe-Ruhr Süd Halk Eğitim Merkezi (VHS) Danışmanlık Hizmetleri Sunmakatdır

VHS Ennepe-Ruhr-Süd'in teknik tavsiyesi

 • VHS, diploma kabul sürecinin genel şartları ve neler yapılabileceğine dair ve tanıma sürecinin aşamaları hakkında bilgi verir
 • kabul işlemlerinin yapıldığı ilgili merciiye verilecek başvuruyu hazırlarken destek verir
 • başvuranlara işlem sürecinde refakat eder
 • gelen bildirimleri ve mesleğin icrası hakkında koyulan şartları değerlendirir ve açıklar
 • icabında uyum sağlamak amacıyla ilaveten gerekebilecek yeterlilikleri elde edebileceğiniz eğtim kuruluşları bulmanızda yardımcı olur
 • icabında gerekecek ilave eğitimlerin finansman imkanları hakkında bilgi verir
 • mesleki durumunuzu iyileştirmek amacıyla danışmanlık yapar
 • hukuk danışmanlığı ve iş bulma aracısı değildir

Genel şartlar

 • Danışmanlık hizmeti ücretsizdir.
 • Danışmanlık hizmeti bir kaç parçaya bölüştürümüş randevular şeklinde toplam en fazla dokuz saat sürebilir.

Buraya tıklayarak danışabilceğiniz kişilerin irtibat bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: https://www.vhs-en-sued.com/vhs-en/beratung/berufliche-anerkennung.html

Daha fazla bilgiyi Federal Hükümet'in yabancı diplomaların kabulüne ilişkin hazırladığı bilgi portalında da bulabilirsiniz.

İş Bulma Kurumu (Arbeitsagentur)

Federal İş Ajansı Kurumu (BA) yurttaş, şirket ve kurumlar için iş ve eğitim piyasası ile ilgili kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Bu görevini yerine getirmesi için tüm Almanya çapında İş Ajansları ve şubelerinden oluşan bir hizmet ağı bulunmaktadır.

Federal İş Ajansı'nın başlıca görevleri şunlardır:

 • Meslek eğitimi için yer ve iş bulmada aracılık yapmak
 • Meslekî danışmanlık
 • Şirket danışmanlığı
 • Meslekî eğitimin teşviki
 • Meslek üstü eğitimin teşviki
 • Engelli insanların meslek hayatına dahil edilmelerini teşvik etmek
 • İşyerlerinin korunması ve oluşturulması ve örneğin işsizlik parası ve iflaz parası gibi maaş yerine geçen aylıkların tahsisi.

Federal İş Ajansı ayrıca iş piyasası ve meslek araştırmaları, iş piyasasının gözetimini ve raporlamasını yapmakta ve iş piyasası ile ilgili istatiskler yürütmektdir. Ve ayrıca Aile Kasası olarak çocuk parasını ödemektedir. Yardımların kötüye kullanılmasına karşı mücadele kapsamında düzeni sağlama görevi de kuruma veriliştir.

Quelle und weitere Informationen: https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/ArbeitundBeruf/ArbeitsJobsuche/ArbeitinDeutschland/Asylbewerber/index.htm

 

Ennepe-Ruhr bölgesinde sığınmacılar için tavsiyeler

Agentur für Arbeit Schwelm
Viktoriastr. 20
58332 Schwelm

Kontaktnummer
Tel: 0800 4 5555 00 (Arbeitnehmer)*
(Dieser Anruf ist für Sie kostenfrei.)

Postanschrift
Agentur für Arbeit Hagen
58080 Hagen

 

Hedefe ulaşmak için bilgilenmenin en iyi yolu – Meslek Bilgilendirme Merkezi (BiZ)

Almanya'daki tüm meslekler hakkında bilgi edinmek için kariyer bilgi merkezini ziyaret edin.

Agentur für Arbeit Hagen
Körnerstr. 98-100
58095 Hagen

İş Ajansı'nda danışmanlık hizmeti almak için randevu yapacaksanız özgeçminizi, kimliğinizi, diploma/sertifikalarınızı ve yeterliliklerinize ilişkin soru formunu doldurulmuş olarak yanınızda getirmeniz iyi olur.