Aplikacione për gratë Refugjate – RefuShe

RefuShe: App für geflüchtete Frauen (RefuSheAplikimi për gratë refugjate)Android

 

Të drejta të barabarta për gratë dhe burrat

Information: Gleiche Rechte für Männer und Frauen ( Informacion drejta të barabarta për burrat dhe gratë )

 

Numër Kontakti për dhunën kundër grave

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen (Numër Kontakti për dhunën kundër grave)
 
365 ditë  vit dispozicion gjatë gjithë kohësLinja e ndihmës "Dhuna ndaj Grave" është shërbimi i parë këshillues mbarëkombëtar për gratë e prekura nga dhunaNën numrin 08000116016 dhe përmes konsultimeve online, personat e prekurpor edhe  afërmitmiqtë  mund  këshillohen  mënyrë anonim  dhe pa pagesë nga profesionistëtKonsulentimi i kualifikuar do  jetë  dispozicion  telefonuesve  mënyrë konfidenciale dhenëse kërkohet, do  t'ju ofrojnë shërbime mbështetëse  për vend. Sipas nevojave janë  disponueshëm përkthyes  15 gjuhë  ndryshme.(15 Sprachen)

Burimi: http://www.hilfetelefon.de/aktuelles.html

Frauenberatung EN - Këshillim për gratë në EN

  Këshillim për gratë  EN (Die Frauenberatung ENkëshillon dhe mbështet gratë  temat e mëposhtme: 

 • Situatat akute të krizave (për shembull, stresi mendor, situata të vështira jetësore, krizat personale) 
 • Dhuna në familje; dhuna seksuale 
 • Pyetje rreth ndarjes dhe divorcit 
 • Këshillim social / siguria ekzistenciale 
 • Pyetje në lidhje me autoritetin  dhe të drejtat prindërore 
 • Këshilla për gratë që janë lezbike (për shembull dalja, diskriminimi në vendin e punës) 
 • Mbështetje në themelimin e një grupi vetë-ndihmë, si dhe përdorimi i dhomave tona për këtë qëllim 

shillimi për gratë në EN (Die Frauenberatung EN) ofron këshilla të specializuara pëtemënDhuna kundër grave  

 • Ju keni një partner (vëlla, babai, bir, partner, shok, etj.) i cili është bërë i dhunshëm ose ju ka kërcënuar dhe doni mbështetje. 
 • dëshironi të mbroni veten (dhe fëmijët tuaj) nga dhuna e mëtejshme! 

Ose

 • Policia ishte tek ju dhe partneri juaj pas një akti  dhunshëm dhe e ndaloi atë  kthehej  banesës.

Ose

 • Partneri juaj nuk ushtron dhunë fizikepor ai ju fyen ose ju kërcënonose është tepër xheloz dhe dëshiron  vendosë se  ju duhet  takoni dhe  jo, apo ju mendoni se po përpiqet t'ju kontrollojë

Ose

 • Ju jeni duke u ngacmuar dhe kërcënuar nga telefoni, persekutim i ashtuquajtura "Stalking"

Kontakti

Këshillim telefonik: E Martë dhe e Enjte 09:30 - 13:00 
Këshillim personal nëpërmjet një takimi ng

Markgrafenstraße 6
58332 Schwelm
Tel. 02336/4759091
Fax 02336/4759094
E-Mail: info@frauenberatung-en.de

Augustastraße 47
58452 Witten
Tel. 02302/52596
Qendra e Këshillimit është pa pengesa

Zyra e degës Hattingen:

Bahnhofstraße 31b (Hinterhof)
45525 Hattingen
02324 594005

Burimi: http://www.frauenberatung-en.de

 

Qendra këshillimi për familje

Për familjet këshillohen fushat e mëposhtme:

 • Këshillim për ekzaminimet prenatale 
 • Planifikimi familjar  
 • Shërbimet mjekësore 
 • Konsultim për partneritet 
 • Këshillim për shtatzënin 
 • Këshillim gjatë problemeve të  shtatzënis  
 • Këshillim seksual 
 • Dhuna seksuale 
 • Edukimi seksual 
 • Të drejtat sociale dhe familjare  
 • Parandalimet 
 • Menopauza. 

Kontakt:

Qendra e Këshillimit Schwelm 

Wilhelmstr. 45
58332 Schwelm

Tel.: 02336/443640 
Fax: 02336/4436420 

Mail: en-suedkreis@profamilia.de 

Hënë - e Premte: 08:00 - 12:00 dhe  Hënë dhe  Mërkurë mbasdite: 15:00 - 18:00

Konsultim telefonik për adoleshentët: e Mërkurë 14:00 - 15:00

Burimi: http://www.profamilia.de/angebote-vor-ort/nordrhein-westfalen/schwelm.html

 

Ndihmë telefonike për gratë shtatzëna në nevojë

Hilfetelefon: Schwangere in Not, Telefon: 0800/4040020 (der Anruf ist kostenlos) (Ndihmë telefonikegratë shtatzëna  nevojëtelefon: 0800/4040020 (thirrja është falas))

 

Këshillim për gratë shtatzane në Caritas (Caritas Schwangerenberatung)

Die Schwangerenberatung der Caritas ndihmon  fushat e mëposhtme:

 • Informacion, këshillim dhe mbështetje para, gjatë dhe pas shtatzënisë dhe lindjes deri në vitin e tretë të jetës së fëmijës 
 • Konsultimi i konfliktit pa dhënë dëshmi të këshillave 
 • Qasja e konsultimit dhe mbështetjes 
 • Bashkëpunimi dhe rrjetëzimi i rastit 
 • Ndihmë dhe asistencë në zbatimin e kërkesave 
 • Ndihma e hershme 
 • Këshilla dhe ndihma për të drejtën shoqërore 
 • Shoqërimi pas ndërprerjes së shtatzënisë 
 • Këshilla të qëndrueshme të orientuara në burime dhe planifikim të jetës duke përfshirë edhe prespektivat e karrierës. 

Kontakt:

Melanie Becker-Ostendorf
Sabine Niespor

Caritas Hattingen
Bahnhofstr. 23
45525 Hattingen
Tel.: 02324/23813
Fax: 02324/21051
beratung@caritas-hattingen.de

Departamenti Sprockhövel
çdo të Enjte të 1 dhe 3 të muajit nga ora 10:00 deri në orën 16:00 
Von-Galen-Str. 7
45549 Sprockhövel
Tel.: 02324/77474

Angelika Beck

Caritas Schwelm
August-Bendler-Str. 14
58332 Schwelm
Tel.: 02336/82043
Fax: 02336/15252
info@caritas-schwelm.de

Burimi: http://www.caritas-schwelm.de/index.php?id=109

 

 

Informacion rreth foshnjave

Signale des Babys (Sinjalet e foshnjës)