MachMit: Këshillim /Ndihmë(Helpdesk ) nga Flüchtlingshilfe Sprockhövel

Ndihmë  procedurën e azilit trajtimin me autoritetetme aplikimet  qendrat e punësme kërkimin e praktikave dhe punësme kërkimin e strehimit etj. 

MachMit
Mittelstr. 67, 45549 Sprockhövel

Ju lutemi gjithmonë leni një takim me Miriam (0176/205 215 75) ose Susanne (0177/215 75 31)!

E Hënë15:00 – 16:30 (Formularët e Jobcenter)

Mërkurë: 14:00 – 16:30

Premte: 14:00 – 16:30 

Këshillim për procedurën e Azilit

Ndihmë mjekësore për Refugjatët 

Qendra e Këshillimit për Refugjatët Ennepe-Ruhr-Kreis, me seli  Hattingen, është një qendër këshillimi jo-fetare dhe politikisht e pavarur, e cila ju ofron refugjatëve dhe anëtarëve  familjes  tyre këshilla falas dhe anonime dhe përkrahje    fushat e mëposhtme:

 • Këshillim dhe informim  procedurën e azilitpyetjet lidhur me çështjet e qëndrimit dhe imigracionitvështirësitë familjare dhe problemet me strehimin dhe punën
 • Shoqërim në autoritete dhe institucione
 • Ndërmjetësim dhe ndihmesë  për  qendrat e këshillimitavokatëtterapistët dhe mjekët
 • Informacion rreth sistemit arsimor gjermanlegjislacionit social dhe sistemit ligjor 
 • Mbështetje  orientimin brenda mjedisit jetësor dhe  zhvillimin e qëllimeve realiste dhe mënyrës së jetesës 

Orari i punës (për  bërë një takim) :

Hënë14:00 – 16:00 
Mërkurë11:00 – 12:00  
Premte11:00 – 12:00

VendiKëshillim për Refugjatët Ennepe-Ruhr-Kreis, Friedrichstr. 2, 45525 Hattingen

Këshillim  gjuhët: Spanjishtturqishtasirian / aramaikkurdarabishtanglishtgjermanisht

Punonjësit:

Olga Damsen  
Email: o.damsen@mfh-bochum.de
Tel .: +49 (0) 2324 9 21 55 30

Konsultimi telefonik:
E hënë: ora 10-12
E enjte: Ora 14-16


Orët e tanishme të hapjes:
E hënë: Ora 10-16
E martë: e mbyllur
E Mërkurë: Ora 10-16
E enjte: Ora 10-16
E Premte: e mbyllur

Tel.: +49 (0)2324 3 44 60 17
Fax: +49 (0)2324 3 44 60 18
E-Mail:

Burimi: http://www.mfh-bochum.de/index.php/sozialdienst.html

Këshillim për regjistrimin e fëmijëve dhe adoleshentëve në shkollë

Kommunales Integrationszentrum (Qendra e Integrimit Komunal)

Qendra e Integrimit Komunal është përgjegjëse për rekomandimin e shkollës për fëmijët dhe adoleshentët e imigruar.

Hauptstraße 92, 58332 Schwelm
Tel.: 02336 / 932083
E-Mail: ki@en-kreis.de

Këshillim për integrimin dhe temat e punës

Shërbimi këshillues për Refugjatët AWO EN për qytetet Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm dhe Sprockhövel këshillon për çështjet e integrimit dhe krijimit  vendeve  punës.

Personi Social kontaktues: Peggy Gergely

Orari i punës: E Hënë dhe e Enjte:10:00 - 12:00, e Martë:14:00 - 16:00 dhe me Takime

Vendi: Mühlenstraße 5, 58285 Gevelsberg 

Tel.: +49 (0)2332/6649783
Fax: +49 (0)2332/7596996

E-Mail: fluechtlingsberatung@awo-en.de

Personi kontaktues për Integrimin   tregun e punës: Rita Nachtigall 

Orari i punës:

Vendi: Talstraße 8, 45525 Hattingen

Projekt Zukunft Plus

Mobil: +49 (0)152/06555226
Tel.: +49 2324/38093060

E-Mail: Bleiberecht-hattingen@awo-en.de

Jugendmigrationsdienst (Shërbimi i Migracionit për  Rinjtë)

Orari i punës: E Martë nga ora 15:00 deri 17:00 dhe e Mërkur nga ora 09:00 deri  11:00 

Vendi Mühlenstraße 5, 58285 Gevelsberg 

Personat e kontaktit

Sabine Görke-Becker
Tel.: 0 23 32 / 55 56 52
Mobil: 01 51 / 16 16 23 24
jmd@awo-en.de

Larissa Boguta
Tel.: 0 23 32 / 55 56 51
Mobil: 01 70 / 3 34 01 87
jmd-gevelsberg@awo-en.de

Marina Böhm
Tel.: 0 23 32 / 55 56 53
Mobil: 01 51 / 16 16 23 22
jmd-suedkreis@awo-en.de

Qendra Psikosociale e Diakonie Mark-Ruhr

Qendra Psikologjike e Diakonie Mark - Ruhr është një pikë kontakti për njerëzit  kanë ikur nga atdheu dhe janë në    Hagen dhe  zonën përreth. 

Përgjegjësitë tona përfshijnë këshillimin psikosocialkëshilla  çështjet e procedurës  azilitbanimit, si dhe  çështjet sociale dhe personale, si p.sh. Ndihmoni  gjetjen e shkollavekopshtevemjekëveetj. Ne gjithashtu sigurojmë ndihmë  trajtimin e autoriteteve dhe çështjeve  tjera  përditshmePër një numër  madh gjuhëshjanë  disponueshme gjuhë  trajnuara dhe ndërmjetës kulturorePërveç kësaj, ne ofrojmë biseda psikoterapeutike për njerëzit veçanërisht me shqetësime psiqike.

Punonjësit:

Heinz Köhler (Dipl.-Sozialarbeiter)
Tel.: 02331/ 30646 - 2044
E-Mail: heinz.koehler@diakonie-mark-ruhr.de
Konsultimet e hapuranga e Hëna deri  Enjten nga ora 9:00 deri  12:00
 
Ruth Flügge (Dipl.-Psychologin)
Tel.: 02331/ 30646 - 2047
E-Mail: ruth.fluegge@diakonie-online.org
Takime sipas datës së caktuar
 
Soumia Moussa (Dipl.-Psychologin)
Tel.: 02331/ 30646 - 2041
E-Mail: soumia.moussa@diakonie-mark-ruhr.de
Takime sipas datës së caktuar
 
Jennifer Gruß (Germanistik, Sozialpsychologie/ Sozialanthropologie M.A.)
Tel.:02331/30646 - 2033
E-Mail: jennifer.gruss@diakonie-mark-ruhr.de
Konsultimet e hapura Mërkurën 09:00 - 12:00 
 
Sofia Shokraneh (Dipl. Pädagogin)
Tel.: 02331 30646 - 2043
E-Mail: sofia.shokraneh@diakonie-mark-ruhr.de
Konsultimet e hapura Hënave dhe  Martave 09:00 – 12:00
 
Adresa
Bergstraße 121
58095 Hagen
 
 
 

Këshillim për lejen e qëndrimit

Këshillim për integrimin dhe Migracionin

Ju mund  merrni këshilla për: 

 • mbi çështjen e emigracionit dhe statusin e qëndrimit 
 • mbi pyetje rreth jetës në mjedisin e ri 
 • për pyetje rreth sigurimit të jetesës 
 • mbi integrimin në punë dhe profesion 
 • pyetje mbi çështjet sociale  
 • mbi problemet psiko-sociale 

Vendi: Caritas Hattingen, Bahnhofstr. 23, 45525 Hattingen

Personi kontaktues: Werner Buhl-Pompös

Tel.: +49 (0)2324 22094
Fax: +49 (0)2324 21051

E-Mail: migration@caritas-hattingen.de

 

Këshillim për rikthimin

Caritas ofron informacion dhe asistencë  lidhje me këshillimin e kthimit  refugjatëve.

Caritas Essen e.V

Raphaelswerk e.V.
Niederstr.12-16
4514 Essen

Orari i konsultimit vetëm me takime paraprake telefonike 

Punonjësit:

Martina Lüdeke
0201-32003-51 / 0201-3200-351
m.luedeke@caritas-e.de

Nadine Butterbach
0201-32003-0 / 0201-3200-354
n.butterbach@caritas-e.de
 
 
 
Caritas Dortmund
 
Osterlandwehr 12-14
44145 Dortmund
0231/861080-19
 
Orari i konsultimit vetëm me takime paraprake telefonike 
 

Punonjësit:

Christoph Gehrmann
christoph.gehrmann@caritas-dortmund.de

Christine Baumann
christine.baumann@caritas-dortmund.de
 
 
Caritas Wuppertal

Hünefeldstraße 54a
42285 Wuppertal
0202 / 28 05 20
E-Mail: int.zentrum@caritas-wsg.de

Punonjësit:

Anita Dabrowski

Migracioni i specializuar i shërbimeve dhe integrimi i Diakonie Mark-Ruhr

Atje do të gjeni:

- Projekti "Zukunft Plus" për integrimin e refugjatëve në tregun e punës dhe arsimin (për EN-Südkreis)

- këshilla rajonale për refugjatët (për Schwelm)

- këshilla për migracionin për refugjatët (për Schwelm) - agjencia e integrimit (për EN-Südkreis)