ኣገደስቲ አፕን መርበብ ሓበሬታን

ስራሕ፣ ትምህርቲ፣ ልምዲን ትምህርቲ ዩኒቨርስቲን

ሓኻይምን ህጹጽ ተሌፎንን

ዑቕባ ኣገባባት

ምኽሪ

ጀርመን, ወጻእተኛ ቋንቋታት, ሕሳብ

ደቀንስትዮ

በብዓይነቱ ባህልታት - ብጀርመን ምንባር

መርበብ ሓበሬታን ራድዮ ስደተኛታትን

ቆልዑን መንእሰያትን

ክዳውንቲ ከምኡውን ምግቢ

መንቀሳቐስን ንግዲ ባንክን

ስፖርትን እዋን ዕረፍትን

ፍጻመ

መንበሪ